Sholat Jamak

Selain bermusafir, sholat jamak diizinkan dalam kondisi berikut:

 1. Jamak karena hujan
 2. Jamak karena sakit
 3. Jamak karena hajat dan kesusahan yang timbul

Jamak Karena Sakit

Imam Ahmad berpendapat boleh menjamakkan solat karena sakit. Rasionalnya supaya si sakit tidak dibebani dengan menantikan waktu solat selanjutnya. Dengan demikian si sakit dapat beristirahan dengan tenang.

Didalam kitab mazhab Hanbali yang berjudul Al-Raudhul Murbi’, penulisnya mengatakan, “Dibolehkan jamak karena sakit, karena dikhawatirkan akan menyusahkan dia kalau meninggalkan jamak.” Ini dikarenakan Nabi pernah melakukan jamak tidak dalam keadaan ketakutan dan kehujanan. Dalam laporan lain, “Tidak dalam keadaan ketakutan dan tidak dalam keadaan bermusafir. Ia juga dicatat oleh Muslim dari kata-kata Ibn Abbas, “Tidak terkecuali setelah yang demikian itu kecuali sakit.” Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama mazhab Syafie seperti Muzani, Imam Nawawi, Qadhi Hussin, Mutawalli, Rawani, Khattabi dll. Nawawi pula mengatakan, “Pendapat ini kuat!”

Subhanallah! Alangkah indahnya Islam dan alangkah mudahnya Islam apabila ia benar-benar difahami oleh kaum Muslimin. Amalan ini apabila diamalkan dapat menyebabkan umat Islam terus menjaga solat mereka walaupun dalam keadaan uzur di atas tempat tidur rumah sakit ataupun dalam keadaan kritikal yang memerlukan banyak istirahat.

Jamak Karena Hajat (Keadaan yang Mendesak)

Dalam kehidupan seorang Muslim, kadang-kadang mereka berhadapan dengan keadaan darurat sehingga tidak dapat menunaikan solat pada waktunya. Contohnya:

 1. Doktor yang terpaksa melakukan pembedahan selama berjam-jam. Sekiranya beliau meninggalkan tugasnya walaupun sebentar, akan merugikan pesakit.
 2. Orang yang terperangkap dalam kemacetan jalan raya yang menyebabkan dia terpaksa berada di dalam mobilnya berjam-jam lamanya, dan dia juga tidak mampu menghindari dari kemacetan tersebut dengan cara mencari jalan alternatif misalnya.
 3. “Students” di luar negeri yang sedang mengikuti ujian di kelas ataupun menghadiri kelas yang memakan waktu solat Maghrib yang singkat.
 4. Polisi, satpam, pemadam kebakaran, dsb, yang terpaksa mengawal, menjaga dan mengawasi suatu tempat, dimana mereka tidak diizinkan meninggalkan kawasan tersebut.

Ramai Muslim yang memilih mengqadakan solat yang ditinggalkan. Alasan mereka, karena solat tersebut tidak dapat dilakukan pada waktunya, maka ia perlu digantikan pada waktu yang lain. Pemahaman `qada’ ini kadang-kadang membuat ramai Muslim meninggalkan solat tanpa alasan yang kuat. Yang bisa di qadha itu puasa, bukannya sholat.

Sebenarnya ada alternatif yang lebih syari’i dan diakui oleh ramai ulama, yang berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu dengan menjamakkan dua solat dalam satu waktu karena keperluan yang sangat mendesak. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan jamak semacam itu?

Segelintir daripada ulama mazhab Syafie seperti Abu Ishaq Marozi, Qaffal dan Khattabi, ulama mutaakhirin dari mazhab Ahmad, Asyhab dari mazhab Maliki, Ibn Munzir pengarang buku Al-Ijma, golongan Zahir, mazhab ahli Hadis dan juga Ibn Sirin, berpendapat boleh melakukan jamak karena keperluan yang benar-benar mendesak. Mereka berhujah dengan hadis Ibn Abbas. Nabi SAW berkata seperti berikut:

“Ibn Abbas berkata yang dicatat oleh Muslim, “Nabi Muhammad pernah menjamakkan antara Zuhur dan Asar, dan antara Maghrib dan Isyak di Madinah bukan karena sedang bermusafir dan kehujanan.” Ibn Abbas ditanya, “Mengapa Nabi Muhammad melakukannya?” Dia berkata, “Beliau mau memberi kelapangan (mudah) kepada umatnya.”

Hadis ini dikuatkan pula dengan hadis laporan Ibn Syaqiq: Abdullah bin Syaqiq berkata, “Pada suatu hari Ibn Abbas berpidato kepada kami di Basrah selepas Asar sehingga terbenam matahari dan terbit bintang-bintang. Ini menyebabkan manusia yang hadir berkata, “Solat, solat.” Tetapi dia tetap berpidato lagi. Lalu datang lelaki dari Bani Tamim memperingatkan, “Solat, solat.” Lalu Ibn Abbas berkata, “Apakah engkau mengajar kepadaku sunah? Sungguh tidak berguna kamu!” Kemudian berkata, “Aku melihat Nabi Muhammad menjamakkan solat antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak.”

Daripada catatan Muslim, Abdullah bin Syaqiq berkata, “Penjelasan Ibn Abbas itu tidak memuaskan hatiku. Kemudian aku pergi kepada Abu Hurairah dan menanyakan hal tersebut. Dia membenarkan kata-kata Ibn Abbas.”

Laporan di atas menjelaskan bahwa Ibn Abbas menjamakkan solat dalam keadaan bukan bermusafir, ketakutan ataupun kehujanan. Dalam kasus ini, dia menjamakkan solat sewaktu berada dalam urusan penting, yaitu ketika sedang berpidato. Dia mengetahui apabila pidatonya dihentikan, akan hilanglah kemaslahatannya. Menurutnya, meneruskan pidato itu dianggap hajat yang membenarkan jamak.

Walaupun begitu para ulama yang membenarkan jamak ini memberikan syarat-syarat tertentu:

 1. Tidak dijadikan kebiasaan tanpa ada alasan yang benar-benar mendesak.
 2. Keperluan itu perlu benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari. Kalau ditinggalkan, ia akan menghilangkan maslahat yang lebih besar.
 3. Tidak dijadikan alat bagi mempermainkan agama dan muslihat bagi mereka yang malas mengerjakan solat, ataupun alasan bagi memudahkan urusan agama.

Pendapat yang membolehkan solat jamak karena hajat dikritik di dalam buku Subulus Salam karangan San’ani. Beliau menyebutkan hujah sebahagian ulama yang menolak perbuat jamak karena hajat. Beliau mengatakan jamak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Ibn Abbas adalah jamak shuri yaitu pada lahirnya kelihatan seperti jamak, tetapi bukan pada hakikatnya. Contoh: mengerjakan solat Zuhur pada akhir waktu dan apabila selesai maka masuklah waktu Asar. Kemudian bangkit mengerjakan solat Asar pada awal waktu. Ia kelihatan seolah-olah perbuatan jamak antara Zuhur dan Asar.

Hujah ini dijawab oleh golongan yang membolehkan jamak karena hajat, seperti yang dinukilkan oleh Syeikh Mahmud Syaltut dan Mohd Ali Syayis di dalam buku mereka Muqaranatul Mazahib Fil fiqhi. Mereka mengatakan andaian itu silap dan ia perkara yang susah dilakukan karena sukar menentukan akhir waktu Zuhur dan awal waktu Asar. Logikanya, menjamakkan solat adalah kelonggaran. Kalau kita berusaha mencari waktu terakhir Zuhur dan awal Asar, maka itu bukan merupakan kelonggaran lagi, tapi ia telah menjadi beban.

Rukhsah menjamakkan solat karena hajat ini semakin dapat diterima oleh kebanyakan ulama daripada berbagai mazhab yang bersifat terbuka dan kritikan sejak zama dulu hingga sekarang. Berikut adalah komentar sebahagian para ulama muktabar yang bersifat terbuka pada perbuatan jamak karena hajat:

 1. Imam Nawawi berkata, “Segolongan ulama besar membenarkan jamak dalam keadaan tidak bermusafir, asalkan ada keperluan dan tidak dijadikan budaya yang tetap. Demikianlah pendapat Ibn Sirin dan Asyhab dar Ashab Malik. Dilaporkan juga oleh Khathabi dari Qaffal Kabir, kalangan pengikut Syafie.”
 2. Syeikhul Islam bin Taimiyyah berkata, “Dan Mazhab yang memberikan keleluasaan dalam masalah jamak adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau membolehkan melakukan jamak karena kesempitan, susah dan kesibukan.”
 3. dll

Kesimpulannya, Islam adalah agama yang indah dan mudah. Sayangnya kemudahan dan juga keringanan yang Allah berikan ini tidak dapat dilihat apabila kita bersifat jahil dan tidak mahu mengambil tahu. Ia juga menjadi lebih kabur apabila ditutupi dengan mentaliti taksub kepada suatu pandangan saja dan tidak berlapang dada dalam menerima perbedaan.

Diringkas dari buku:

Fikah Luar Negara – Mudah Praktik Islam Di Mana-Mana
Mazlee Malik dosen di jurusan Fiqh dan Usul Fiqh, International Islamic University Malaysia
Hamidah Mat dosen di jurusan bahas Arab, International Islamic University Malaysia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: